Smaller Default Larger

 ŚWIETLICA SZKOLNA – PLAN ZAJĘĆ

W ROKU SZK. 2019/2020

/obowiązuje od 02.09.2019/

Świetlica 1/D i 2/D (ucz. dojeżdżający – gr. 1 i 2) opiekun: G. Błażewicz

Biblioteka (ucz. kl. 8b/1 i 8c/1) opiekun: B. Ludwiniak

/świetlica główna, biblioteka/

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Przed lekcjami

6.40 – 7.50
G. Błażewicz

/świetlica główna/

6.40 – 7.50
G. Błażewicz
/świetlica główna/

6.40 – 7.50
G. Błażewicz
/świetlica główna/

6.40 – 7.50
G. Błażewicz
/świetlica główna/

6.40 – 7.50
G. Błażewicz

/świetlica główna/

5. lekcja

11.20 – 12.30
G. Błażewicz

/świetlica główna/

11.30 – 12.30
G. Błażewicz

/świetlica główna/

11.30 – 12.30
G. Błażewicz

/świetlica główna/

11.30 – 12.30
G. Błażewicz

/świetlica główna/

11.30 – 12.30
G. Błażewicz

/świetlica główna/

6. lekcja

12.30 – 13.30

G. Błażewicz

A. Szymańska

/świetlica główna/

12.30 – 13.30
 G. Błażewicz

A. Szymańska

/świetlica główna/

12.30 – 13.30

G. Błażewicz

A. Szymańska

/świetlica główna/

12.30 – 13.30

G. Błażewicz

A. Szymańska

/świetlica główna/

12.30 – 13.30

G. Błażewicz

A. Szymańska

/świetlica główna/

7. lekcja

13.30 – 14.30
G. Błażewicz
A. Stępińska

/świetlica główna/

13.30 – 14.30
G. Błażewicz
 A. Stępińska

/świetlica główna/

13.30 – 14.30
G. Błażewicz
A. Stępińska

/świetlica główna/

13.30 – 14.30
G. Błażewicz
A. Stępińska

/świetlica główna/

13.30 – 14.30
G. Błażewicz
A. Stępińska

/świetlica główna/

13.25 – 14.25

B. Ludwiniak /biblioteka /

kl.8b/1

13.25 – 14.25

B. Ludwiniak /biblioteka /

kl.8c/1

-------------------

-----------------

------------------

8. lekcja

14.30 – 15.30
G. Błażewicz

/świetlica główna/

14.30 – 15.30
G. Błażewicz

/świetlica główna/

14.30 – 15.30
G. Błażewicz

/świetlica główna/

14.30 – 15.30
G. Błażewicz

/świetlica główna/

14.30 – 15.30
G. Błażewicz

/świetlica główna/


ŚWIETLICA SZKOLNA – PLAN ZAJĘĆ

W ROKU SZK. 2019/2020

/obowiązuje od 02.09.2019/

Świetlica 1/M (ucz. miejscowi gr. 1 – klasy: 1a, 1b, 2a)
opiekun: B. Gałosz
/s. 103 –
I piętro nad salą gimn./

/s. 015 – parter przy wejściu głównym/

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

4. lekcja

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

10.30 – 11.30
A. Szymańska

/s. 103/

5. lekcja

11.30 – 12.30
B. Gałosz

/świetlica główna /

11.30 – 12.30
B. Gałosz

/s. 104 /

11.30 – 12.30
B. Gałosz

/s. 015 /

11.30 – 12.30
B. Gałosz

/s. 015 /

11.30 – 12.30
B. Gałosz

/s. 103/

6. lekcja

12.30 – 13.30

B. Gałosz

/s. 103/

12.30 – 13.30

B. Gałosz

/s. 103/

12.30 – 13.30

B. Gałosz

/s. 015/

12.30 – 13.30

B. Gałosz

/s. 103/

12.30 – 13.30

B. Gałosz

/s. 103/

7. lekcja

13.30 – 14.30

B. Gałosz

/s. 103/

13.30 – 14.30

B. Gałosz

/s. 103/

13.30 – 14.30

B. Gałosz

/s. 015/

13.30 – 14.30

B. Gałosz

/s. 103/

13.30 – 14.30

B. Gałosz

/s. 103/

8. lekcja

14.30 – 15.30
 B. Gałosz
/świetlica główna/

14.30 – 15.30
 B. Gałosz
/świetlica główna/

14.30 – 15.30
 B. Gałosz
/świetlica główna/

14.30 – 15.30
 B. Gałosz
/świetlica główna/

14.30 – 15.30
 B. Gałosz
/świetlica główna/


ŚWIETLICA SZKOLNA – PLAN ZAJĘĆ

W ROKU SZK. 2019/2020

/obowiązuje od 02.09.2019/

Świetlica 2/M (ucz. miejscowi gr. 2 – klasy: 2b, 3a, 3b, 3c)
opiekun: E. Makowska
/s. 104 -
I piętro nad salą gimn./

/s. 015 – parter przy wejściu głównym/

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

4. lekcja

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

10.30 – 11.30
A. Szymańska

/s. 104/

5. lekcja

11.30 – 12.30
 B. Gałosz

/świetlica główna

11.30 – 12.30
A. Szymańska

/s. 104/

11.30 – 12.30
A. Szymańska

/s. 015/

11.30 – 12.30
A. Szymańska

/s. 015/

11.30 – 12.30
A. Szymańska

/s. 104/

6. lekcja

12.30 – 13.30
E. Makowska

/s. 104/

12.30 – 13.30
E. Makowska

/s. 104/

12.30 – 13.30
E. Makowska

/s. 104/

12.30 – 13.30
E. Makowska

/s. 104/

12.30 – 13.30
E. Makowska

/s. 104/

7. lekcja

13.30 – 14.30
E. Makowska

/s. 104/

13.30 – 14.30
E. Makowska

/s. 104/

13.30 – 14.30
E. Makowska

/s. 104/

13.30 – 14.30
E. Makowska

/s. 104/

13.30 – 14.30
E. Makowska

/s. 104/

8. lekcja

14.30 – 15.20
 A. Stępińska
/świetlica główna/

14.30 – 15.20
 A. Stępińska
/świetlica główna/

14.30 – 15.20
 A. Stępińska
/świetlica główna/

14.30 – 15.20
 A. Stępińska
/świetlica główna/

14.30 – 15.20
 A. Stępińska
/świetlica główna/