Smaller Default Larger

         Zajęcia wyrównawcze z matematyki odbywają się raz w tygodniu, uczęszczają na nie uczniowie kl. III.

Głównym celem zajęć jest wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, będących przyczyną trudności szkolnych, zachęcenie uczniów do zwiększenia wysiłku w uczeniu się matematyki, zniwelowanie przykrych doświadczeń związanych z porażkami ucznia na zajęciach z edukacji matematycznej.

W ramach zajęć wyrównawczych realizujemy następujące zagadnienia:

  • W świecie liczb naturalnych;
  • Figury geometryczne;
  • Rozwijanie umiejętności rozwiązywania prostych zadań z treścią;
  • Obliczenia pieniężne;
  • Obliczenia kalendarzowe;
  • Obliczenia zegarowe;
  • Jednostki masy, pojemności i długości;
  • Liczby rzymskie – do XII. 

Na zajęciach wyrównawczych uczniowie rozwijają umiejętności matematyczne, kształtują pojęcia matematyczne, wyrabiają własną motywację do nauki, doskonalą umiejętność liczenia w zakresie czterech działań, rozwijają spostrzegawczość, kształtują umiejętność porównywania, segregowania i samokontroli, rozwijają umiejętność posługiwania się metodami matematycznymi w życiu codziennym, wyrabiają poczucie własnej wartości oraz przezwyciężają trudności w nauce.

Aby realizacja zajęć była owocna i przyniosła oczekiwane rezultaty, pracuję na zajęciach różnymi metodami i technikami. Bardzo często pracujemy na konkretach, co ma pozytywny wpływ na rozwój wyobraźni matematycznej oraz szybsze przyswajanie wiadomości i umiejętności przez uczestników zajęć wyrównawczych. Ciekawym i lubianym sposobem na sprawdzenie poznanych i utrwalanych podczas zajęć treści matematycznych jest rozwiązywanie testów online. W ramach zajęć korzystam z portali edukacyjnych „math edu.pl” oraz „Matematyczne ZOO”.

Praca na zajęciach wyrównawczych przynosi oczekiwane efekty. Większość uczestników zajęć osiąga wyższe wyniki w nauce z zakresu edukacji matematycznej, dzieci na bieżąco pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności matematyczne.

 

                                                                                                                         Opracowanie – Dorota Urbańczyk