Smaller Default Larger

Zajęcia mają na celu uporządkowanie zdobytych wiadomości, utrwalenie ich. Uczniowie mają więcej czasu na przyswojenie wiedzy. Uczymy się poprzez doświadczanie,badanie i analizowanie. Stawiamy dodatkowe pytania pogłębiając wiadomości biologiczne. Samodzielność uczniów ich podjęta praca wpływają pozytywnie na utrwalenie wiedzy. Wykorzystujemy asortyment pracowni biologicznej. Mamy czas na samodzielne wykonywanie pomocy naukowych:modeli,plakatów itp.

zajęcia wyrównacze2
zajęcia wyrównawcze1
zajęcia wyrów 4