Smaller Default Larger

 

  Jeszcze nie znają KODU DO PRZYSZŁOŚCI, ale z pewnością są bliżej do jego odkrycia. Mowa o 120 uczniach i 6 nauczycielach ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku -Zdroju, którzy na dodatkowych zajęciach wykorzystują komputery, ozoboty i klocki LEGO WEDO, ucząc się kodowania. Nasza Szkoła podpisała umowę partnerską z Fundacją Rozwoju Edukacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie dotyczącą realizacji projektu „Kod do przyszłości”,  finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

    Realizacja projektu trwa od sierpnia 2018 r., ale tak naprawdę teraz wkracza on w kulminacyjną fazę. Każdy nauczyciel po zakończeniu projektu będzie posiadał wiedzę jak prowadzić lekcje programowania z dziećmi w klasach 1-3 w taki sposób, by je angażować i zaciekawiać informatyką i robotyką. Nauczyciele zdobywają wiedzę jak tworzyć roboty z klocków Lego oraz jak wprawiać je w ruch za pomocą instrukcji języka wizualnego Lego, a także Scratcha. Posiądą wiedzę metodyczną oraz najlepsze praktyki z zakresu uczenia dzieci budowania robotów i kodowania, w tym poznają zalety wykorzystywania metody projektowej w/w projektu.

    Celem projektu jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z usług publicznych. Zostanie on osiągnięty poprzez e-aktywizację osób o co najmniej podstawowych kompetencjach cyfrowych tj. nauczycieli oraz uczniów publicznej edukacji wczesnoszkolnej, rozwój ponadpodstawowych kompetencji cyfrowych w zakresie programowania oraz TIK, w tym umiejętności ściśle informatycznych, pobudzanie kreatywności oraz promowanie interdyscyplinarnej współpracy. Grupą docelową projektu są nauczyciele publicznej edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniowie klas 1-3 publicznych szkół podstawowych.

    Projekt obejmuje stacjonarną grupową naukę zagadnień z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania dla nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej i innych osób dorosłych (I etap) oraz jej kontynuację (II etap) w formule zajęć praktycznych, prowadzonych przez nauczyciela wspólnie z trenerem (zajęć dla uczniów z klas 1-3). 

    Szkoła otrzymała po 8 zestawów klocków Lego. Nauczyciele pracujący na tabletach mają także dostęp do bezpłatnych materiałów edukacyjnych udostępnianych na otwartych licencjach oraz do platformy
e-learningowej, dzięki której poznają zalety formuły uczenia mieszanego (ang. blendedlearning).

DZIĘKI WARSZTATOM SZKOŁA ZYSKAŁA:
1. Kadrę nauczycieli klas 1-3 przygotowaną do prowadzenia zajęć z programowania,
2. Sprawdzone scenariusze lekcji,
3. Sprzęt komputerowy dla nauczycieli,
4. Bezpłatny dostęp do platformy e-learningowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców, na której uzyskają dostęp do:

  • Gotowych scenariuszy lekcji z programowania dla klas 1-3,
  • Opracowanych zadań domowych oraz testów sprawdzających,
  • Systemu automatycznego sprawdzania prac domowych oraz testów,
  • Analizy wyników i opisu ścieżki rozwoju,
  • Do wirtualnego doradcy/trenera,
  • Forum komunikacji i wymiany doświadczeń.

Serdeczne podziękowania dla koordynatorów projektu Pani Katarzyny Kamińskiej pani Pani Anny i Pawła Kijo.