Smaller Default Larger

Zajęcia w których uczniowie kl 1-3 poznają przyrodę, uczą się postaw ekologicznych. W ramach spotkań aktywnie działamy. Współpracujemy ze Śnieżnickim Parkiem Krajobrazowym oraz Strażnikiem Leśnym. Nauczyliśmy się już wiele. Znamy mieszkańców lasów, potrafimy rozpoznać ich tropy. Mieliśmy warsztaty na których odlewaliśmy tropy. Robiliśmy także domki dla owadów. Wychodzimy w teren - poznajemy przyrodę, ale również dbamy o bezpieczeństwo na drodze. Nosimy odblaski, prawidłowo poruszamy się po ulicach. Uczymy się zdrowo odżywiać. Przygotowujemy zdrowe posiłki. Porządkujemy i poszerzamy wiedzę przyrodniczą, przygotowując się do Międzypowiatowego konkursu przyrodniczo-ekologicznego.

kolo przy-ekol 12
koło przyro-ekolo 14
koło przyro ekol 16
koło przy eko 9
koło przyrodniczo-ekologiczne 1
koło przy-eko7
koło przyrodniczo-ekolo 13
koło przyrodniczo ekol 16
koło przy0ek 2
koło przy-ekol 8
koło przyrodniczo ekol 5
koło przyrodniczo-ekologicze 10
koło przyro-ekologicze 16
koło przyrodniczo ekol 15
koło przy-ekol 20
koło przy-eko 4
koło przy-ekologicze 9