Smaller Default Larger

Na zajęcia koła matematycznego uczęszczają uczniowie kl. III w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

Głównym celem zajęć jest ukazanie uczniom sposobu na mądre i twórcze wykorzystanie czasu wolnego, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań  matematycznych, rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań oraz zastosowanie matematyki w życiu codziennym.  Na zajęciach koła matematycznego uczniowie doskonalą technikę rachunkową w zakresie czterech działań, czytają ze zrozumieniem teksty matematyczne, poszukują różnych sposobów rozwiązywania zadań, rozwijają wyobraźnię przestrzenną i samodzielność, doskonalą język matematyczny, rozwiązują łamigłówki matematyczne i ciekawe zadania wymagające koncentracji uwagi, spostrzegawczości, pamięci oraz logicznego myślenia. Podczas zajęć uczniowie pracują w swobodnej atmosferze, nie tylko indywidualnie, ale również w parach i w grupach, współdziałają ze sobą. Tematyka zajęć niejednokrotnie wykracza poza obowiązujący program nauczania, uwzględnia zainteresowania uczniów. Aby uatrakcyjnić zajęcia koła, wykorzystuję podczas zajęć m. in. tablicę interaktywną, gry i łamigłówki matematyczne, karty Grabowskiego, stosuję metody aktywne.  Takie metody i formy pracy sprzyjają wzmożonej aktywności uczniów i rozbudzają ich pasję poznawczą, przygotowują do udziału w konkursach matematycznych oraz poprawiają kompetencje kluczowe.

Efektem tej pracy są m. in. wysokie osiągnięcia uczniów w konkursie na szczeblu międzynarodowym (Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny 2019” /kategoria – Żaczek/) oraz bardzo dobre i dobre wyniki z edukacji matematycznej.

Prowadząca zajęcia – Dorota Urbańczyk