Smaller Default Larger

Relacja z zajęć koła INFORMATYCZNEGO (grupa 5KI i 6 KI) w ramach programu unijnego „Odkrywam, doświadczam, badam - Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu”

    Praca odbywała się w dwóch grupach. Podział na grupy dokonany był po analizie możliwości uczniów uczestniczenia w zajęciach na określoną godzinę. W obu grupach realizowano ten sam lub podobny program. Nasza praca w dużym stopniu stanowi kontynuację podjętego przez szkołę programu innowacji polegającego na wprowadzeniu programowania w edukacji formalnej. W bieżącym roku szkolnym wprowadzono naukę kolejnego języka programowania – Python . Wielu uczestników projektu osiągnęło wysoki stopień zaawansowania, co umożliwiło im tworzenie projektów graficznych w Python z wykorzystaniem modułu tzw. „grafiki żółwia” czy też GUI (Graphic User Interface) interfejsu graficznego z wykorzystaniem dostępnych dla tego języka bibliotek.

    Oprócz programowania uczniowie zapoznali się z podstawami języka HTML umożliwiającymi tworzenie własnej strony www. W celu uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zdecydowaliśmy się zmienić w roku 2018 formułę szkolnego konkursu informatycznego. Uczniowie uczestniczyli w Szkolnym Konkursie Programowania w Językach LOGO i Scratch, którego tematyka nawiązywała do 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości -  uczestniczyło w nim 13 uczniów.

   Początek bieżącego roku szkolnego upłynął pod znakiem przygotowań do Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „BÓBR”. Chęć uczestnictwa w konkursie zgłosiło 7 uczniów. Na początku października ma odbyć się próbny konkurs, umożliwiający sprawdzenie sprawności sprzętu i uczestników.

 

Krzysztof Makowski