Smaller Default Larger

 W ramach zajęć koła biologicznego działają dwie grupy. Grupa kl.5-6, oraz grupa kl.7-8. Koło cieszy się zainteresowaniem. W obu grupach tematem przewodnim jest: człowiek. Uczniowie wykazują największe  zainteresowanie właśnie w tym obszarze. Tak więc w ramach koła „rozkładamy”układy człowieka na najdrobniejsze elementy ,ucząc się i poznając jego złożoną, hierarchiczną budowę. Poszerzamy wiedzę programową, przygotowując się do  ogólnopolskiej olimpiady biologicznej. Przeprowadzamy doświadczenia, sprawdzając prawdziwość tez biologicznych.

koło biologiczne1
koło biologiczne 6
koło biologiczne 10
koło biologiczne3
koło biologiczne 2
koło biologiczne5
koło biologiczne 8
koło biologiczne 7