Smaller Default Larger

KRÓTKA HISTORIA NASZEJ SZKOŁY

    Pierwsza szkoła istniała w Lądku-Zdroju przed 1630 rokiem. Na planie miasta z 1804 roku wyraźnie widać, że szkoła miejska usytuowana była po wschodniej stronie kościoła, prostopadle do ulicy. W budynku szkolnym znajdowała się brama przejściowa na teren kościelny. Z różnych materiałów źródłowych dowiadujemy się, że w obecnym miejscu szkołę zlokalizowano w 1825 roku. Dzisiejszy budynek pochodzi z 1860 roku.

KALENDARIUM

22 PAŹDZIERNIKA 1945 - w szkole naukę rozpoczyna 50 polskich dzieci,
LATA 1979 - 1983 - przebudowa szkoły z inicjatywy Bogumiły Rzeźnik - Dyrektora Szkół dla Miasta Gminy,
28 STYCZNIA 1983 - wznowienie działalności szkoły,
MARZEC 1983 - Rada Samorządu Uczniowskiego zainicjowała prace związane z wyborem patrona szkoły,
LATA 1983 -1985 - dobudowanie pawilonu, w którym znalazły się dwie sale lekcyjne, stołówka, kuchnia oraz gabinet lekarski,
16 KWIETNIA 1984 - złożenie wniosku do Kuratorium Oświaty i Wychowania w Wałbrzychu o zatwierdzenie kandydatury Janusza Korczaka na patrona szkoły,
27 PAŹDZIERNIKA 1984 - w ramach Narodowego Czynu Pomocy Szkole powołano Społeczny Komitet Budowy Sali Gimnastycznej,
LATA 1985 - 1988 - budowa sali gimnastycznej i rozbudowa szkoły,
1 WRZEŚNIA 1988 - uroczyste nadanie szkole imienia Janusza Korczaka i oddanie do użytku sali gimnastycznej, sześci sal lekcyjnych i dwóch gabinetów lekarskich,
31 MARCA 1989 - nadanie szkole Odznaki Honorowej czwartego stopnia przez Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża, zainicjowanie prac zmierzających do nadania szkole sztandaru; opracowanie projektu przez Janusza Romaszewskiego, przeprowadzenie przez uczniów zbiórki pieniędzy,
5 KWIETNIA 1990 - przekazanie do Kuratorium Oświaty i Wychowania w Wałbrzychu wniosku o nadanie szkole sztandaru,
5 CZERWCA 1990 - nadanie sztandaru Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku Zdroju przez Kuratora Oświaty,
29 WRZEŚNIA 1999 - zgłoszenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lądku Zdroju do Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka,
ROK 2010 - remont budynku szkolnego i przebudowa boiska,

Kierownicy/ Dyrektorzy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lądku Zdroju od roku 1945 :

 1. Pan Marian Chylak
 2. Pan Nowacki
 3. Pan Zbigniew Siarkiewicz
 4. Pan Piotr Pietrzak
 5. Pan Bolesław Januszkiewicz
 6. Pan Tadeusz Kajdas
 7. Pani Aniela Wojtków
 8. Pani Maria Gerczycka - Stanosek
 9. 1983 - 1996 Pan Kazimierz Szatan
 10. 1996 - 2006 Pan Henryk Szydlak
 11. 2006 - 2010 Pani Dorota Urbańczyk
 12. 2010 - 2015 Pani Danuta Martyniszyn - Gołojuch
 13. 2015 nadal  Pan Grzegorz Weber