Smaller Default Larger

KRÓTKA HISTORIA NASZEJ SZKOŁY

Historia szkoły przy ulicy Kościelnej 31.

Czasy, kiedy nasze miasto znajdowało się w granicach Cesarstwa Austriackiego i Królestwa Pruskiego

Kiedy Lądek – Zdrój nazywał się Bad Landeck pierwsza szkoła istniała  już przed 1630 rokiem, a w ciągu ostatnich 300 lat w naszym mieście funkcjonowało siedem szkół.

Przy ulicy Kościelnej 31 szkołę zlokalizowano dopiero w 1825 r., ale nie zachowały się żadne informacje o jej wielkości czy wyglądzie. Wiemy natomiast, że 27 maja 1861 r. położono kamień węgielny pod budowę drugiej szkoły. Była to szkoła katolicka. Oddano ją do użytku i poświęcono 27 sierpnia 1862r. Była kilkuizbowym budynkiem, wiemy, że w latach 1859 – 1862 dwie klasy i mieszkanie nauczycielskie zostały ulokowane w gościńcu (pensjonacie) niedaleko placu szpitalnego, który w 1885 r. został przekształcony w szpital. Szkołę rozbudowano wówczas do 9 klas.

 

Nauczycielami byli księża, a uczniami dzieci z rodzin katolickich i ewangelickich. Z dzisiejszej perspektywy interesująca jest forma wynagrodzenia dla nauczycieli. Otrzymywali pewną sumę w gotówce od rady miejskiej, a kościół na Nowy Rok i w Wielki Czwartek zezwalał nauczycielom na specjalne dochody z „tacy kościelnej”, ponadto otrzymywali drewno opałowe i dary w naturze np. chleb i zboże.

Uczniów wspomagali darczyńcy, jeden z nich- królewski komisarz pocztowy Wagner  zapisał w testamencie 13300 talarów dla ubogich uczniów z przeznaczeniem na zakup podręczników i „odzienia dzieci przystępujących do pierwszej komunii”.

Pod koniec XIX w. szkoła przestała być katolicką placówką oświatową a stała się miejską. „Miasto swoim dzieciom” – taki napis można było przeczytać nad drzwiami wejściowymi ,ale do szkoły uczęszczały także dzieci wiejskie. W 1910 r. naukę pobierało 636 uczniów, wśród nich:

 • z miasta 427,
 • z Doliny (części zdrojowej) 151,
 • ze Stójkowa 40,
 • z Karpowa (dzisiaj pozostały tylko ruiny zamku) 22.

  

W szkole pracowali niemieccy nauczyciele, wielu z nich było wybitnymi pedagogami pielęgnującymi tradycje Lądka- Zdroju i regionu:

- Adam Langner ( urodził się w Konradowie, zmarł w  1919 r. w Lądku- Zdroju) był nauczycielem i pisarzem, autorem powieści dla młodzieży.
- Max Nobel (zmarł w Lądku –Zdroju w 1945r.) nauczyciel, kantor, założył Muzeum Historii Lądka-Zdroju, był autorem monografii miasta.
- Georg Hartmann – był poetą, muzykiem, nauczycielem w szkole w latach 1922-1945.
- Maria Karker – od 1892 r. nauczycielka w szkole, poetka, autorka wielu regionalnych pieśni.

Czasy po II wojnie światowej i współczesne.

20 października 1945 r. w szkole w polskim Lądku - Zdroju zabrzmiał pierwszy dzwonek  po wojnie . Uczniami były polskie i niemieckie dzieci w wieku od 8 do 15 lat. Wiemy, że uczyły się w dwuzmianowym systemie w 9 salach lekcyjnych.  Naukę  prowadzono w języku polskim przez 13 nauczycieli. W 1956 r.  „Doszło do swoistego exodusu. W 40-osobowej klasie uczniów polskich i niemieckich jednego dnia zostało 15 uczniów tylko polskich. Niemieckie dzieci wraz z rodzicami zostały jednej nocy wywiezione” (tak wspomina wyjazd z Lądka- Zdroju do Niemiec jeden z przedwojennych mieszkańców).

Szkoła prowadziła wówczas 7-letni system edukacyjny, ale podstawowe wykształcenie otrzymywano już po czterech klasach. Absolwenci klas kolejnych V, VI, VII posiadali wyższe wykształcenie podstawowe.

   

GALERIA ZDJĘĆ - 1961 r.

 

PICT0054
PICT0504
PICT0505
PICT0506
PICT0098
PICT0658
PICT0782
PICT0154
PICT0786
PICT0780
PICT0792
PICT0156
PICT0137
PICT0831
PICT0157
PICT0521
PICT0785
PICT0739
PICT0664
PICT0824
PICT0491
PICT0489
PICT0656
PICT0537
PICT0531
PICT0741
PICT0102
PICT0059
PICT0503
PICT0829
PICT0058
PICT0103
PICT0158
PICT0781
PICT0663
PICT0155
PICT0057
PICT0494
PICT0060
PICT0738
PICT0735
PICT0502
PICT0657
PICT0146
PICT0784
PICT0142
PICT0726
PICT0655
PICT0061
PICT0143
PICT0904
PICT0133
PICT0159
PICT0106
PICT0055
PICT0053
PICT0056
PICT0101
PICT0527
PICT0128
PICT0099
PICT0062
PICT0100
PICT0501
PICT0737
PICT0787
PICT0794
PICT0736
PICT0783
PICT0147
PICT0104

W 1966 r. szkoła przyjęła nazwę Szkoły Podstawowej nr 1 w Lądku – Zdroju.

Kierownikami/dyrektorami szkoły w latach od 1945 do lat osiemdziesiątych byli:

 • Pan Marian Chylak
 • Pan Nowak
 • Pan Zbigniew Siarkiewicz
 • Pan Piotr Pietrzak
 • Pan Bolesław Januszkiewicz
 • Pan Tadeusz Kajdas
 • Pani Aniela Wojtków
 • Pani Maria Gerczycka-Stanosek
 • Pan  Kazimierz Szatan (1983-1996)
 • Pan Henryk Szydlak (1996-2006)
 • Pani Dorota Urbańczyk (2006-2010)
 • Pani Danuta Martyniszyn-Gołojuch (2010-2015)
 • Pan Grzegorz Weber ( 2015-2022)
 • Pani Lidia Achrem (2022)

W latach 1979-1983 z inicjatywy Bogumiły Rzeźnik – dyrektora Szkół dla Miasta i Gminy Lądek-Zdrój szkoła przeszła modernizację. Przebudowę wsparli darczyńcy – lądczanie, w rozmaity sposób: pracą przy budowie, udostępnieniem sprzętu, zapewnieniem materiałów budowlanych. I tak szkoła powiększyła się o pawilon z dwiema salami lekcyjnymi, stołówką i kuchnią, a 5 lat później powstała sala gimnastyczna i sześć sal lekcyjnych. Dyrektorem i osobą bardzo zaangażowaną w rozbudowę szkoły był Kazimierz Szatan. Ciekawa historia wiąże się z uzyskaniem ziemi pod rozbudowę budynku szkolnego, która była własnością lądeckiego kościoła parafialnego. Dyrektor  uzyskał zgodę od ówczesnego księdza proboszcza Zdzisława Seremaka na powiększenie szkoły o salę gimnastyczną i przyległe tereny sportowe na sąsiadujących „kościelnych” gruntach.

sal1
Operator fadromy - Pan Tadeusz Zacharków
sal3
Pierwsze prace na placu budowy. Kwiecień 1985 r.
sal4
O tym jak dyrektor Szatan udał się z sąsiedzką prośbą do księdza.( Gazeta Robotnicza )
sal5
Uroczyste przecięcie wstęgi.Stanisław Klimas przecina wstęgę, Dyrektor Szkoły - Kazimierz Szatan, I sekretarz KW PZPR - Józef Nowak
zdj3
Przemówienie i pierwsze podziękowania.

Od 1988 r. patronem lądeckiej jedynki jest Janusz Korczak, w 1990 r. szkoła otrzymała sztandar i nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku -Zdroju.

Akt nadania naszej szkole sztandaru 5 czerwca 1990 r.
Akt nadania naszej szkole sztandaru 5 czerwca 1990 r.
Sztandar obecnie.
Sztandar obecnie - 2020 r.
Akt nadania naszej szkole sztandaru 5 czerwca 1990 r.
Akt nadania naszej szkole sztandaru 5 czerwca 1990 r.

W 1999 r. nasza szkoła zgłosiła chęć przynależenia do Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, organizacji promującej i propagującej idee i działalność naszego patrona i zrzeszającej szkoły noszące imię Janusza Korczaka.

Lata 2006-2010 to okres termomodernizacji szkoły. Budynek ocieplono, otrzymał też nowe okna. Pani dyrektor D. Urbańczyk zadbała o remont sal klasowych, sekretariatu i gabinetów dyrektorów. Ofertę edukacyjną dla uczniów wzbogacono o pracownię komputerową.

modernizacja 2
Szkoła po modernizacji.
modernizacja 1
Szkołą w trakcie modernizacji.
W latach 2010-2015 dzięki staraniom P. dyrektor Danuty Martyniszyn-Gołojuch i funduszom gminy przeprowadzono remonty sal lekcyjnych, korytarzy i klatki schodowej, wyremontowano schody przed wejściem głównym, przeprowadzono remont biblioteki szkolnej i wzbogacono księgozbiór, wymieniono luksfery na sali gimnastycznej. W listopadzie 2010 r. zakończono termomodernizację budynku. W 2011 roku oddano do użytku boisko wielofunkcyjne. W 2015 r. przeprowadzono I etap modernizacji węzła sanitarnego. Dzięki zaangażowaniu Rady Rodziców i życzliwości sponsorów wyremontowano i umeblowano świetlicę szkolną, zorganizowano salę zabaw, przygotowano gabinet terapii pedagogicznej, wzbogacono bazę dydaktyczną szkoły. W 2015 roku z inicjatywy Rady Rodziców zorganizowano Kiermasz Wielkanocny pod hasłem: ”Lądek Miasto z Jajem”, podczas którego pozyskano środki finansowe na doposażenie szkoły.
boisko2
Uroczyste otwarcie boiska szkolnego.
swiet1
Świetlica szkolna po remoncie.
boisko1
Uroczyste otwarcie boiska szkolnego.
swiet2
Świetlica szkolna po remoncie.

W latach 2018-2021 dzięki staraniom Pana dyrektora Grzegorza Webera przeprowadzono remont i modernizację węzła sanitarnego, stołówki szkolnej, holu szkoły, korytarzy szkolnych, schodów wejściowych, zmianę oświetlenia w sali gimnastycznej, chodnika, wzbogaconą  szkołę  o ,,Siłownię pod Chmurką”, pracownię językową, pracownię komputerową oraz klasę na świeżym powietrzu pod nazwą "Ekostacja". Uzyskane z programu „Odczuwam, doświadczam, badam – Nowoczesna szkoła drogą do sukcesu”  fundusze unijne pozwoliły na wyposażenie pracowni przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i informatycznych. W roku szkolnym 2020/2021 prowadzono adaptację pomieszczeń dawnej siłowni na świetlicę szkolną.

 •  Ekostacja 2019-2020

Ekostacja
Plac przed rozbiórką pod Ekostację - 2019
Ekostacja
Ekostacja bez ławek i pomocy dydaktycznych.
Ekostacja
Pierwsza lekcja na świeżym powietrzu - 2020

 •   Remont łazienek 2019-2020
lazienki (10)
Łazienki w czasie remontu.
lazienki (1)
Łazienki po remoncie - 2019
lazienki (11)
Łazienki w czasie remontu.
lazienki (2)
Łazienki po remoncie - 2019
lazienki (7)
Łazienki przed remontem.
lazienki (8)
Łazienki przed remontem.
lazienki (9)
Łazienki po remoncie - 2019
 • Stołówka szkolna 2018-2019
 • Remont holu szkoły 2018
  Hol szkoły
  Remont holu szkoły 2018
  Hol szkoły
  Remont holu szkoły 2018
  Hol szkoły
  Remont holu szkoły 2018
  Hol szkoły
  Hol szkoły przed remontem.
  Hol szkoły
  Hol szkoły przed remontem.
  Hol szkoły
  Hol szkoły przed remontem.
 • Modernizacja świetlicy szkolnej 2019-2020
  IMG_2327
  Świetlica szkolna przed modernizacją 2019
  IMG_2753
  Świetlica po modernizacji 2020
 • Remont schodów  2018
  schody (4)
  Schody i chodnik po remoncie 2018
  schody (3)
  Schody i chodnik po remoncie 2018
  schody (1)
  Schody przed remontem 2018
  schody (2)
  Schody przed remontem 2018
 • Siłownia "Pod Chmurką"
  silownia (3)
  Siłownia pod Chmurką 2018
  silownia (1)
  Siłownia pod Chmurką 2018
  silownia (2)
  Siłownia pod Chmurką 2018
  silownia (4)
  Siłownia pod Chmurką 2018
 • Pracownia językowa
  pracownia_jezykowa (1)
  Otwarcie pracowni językowej 2017
  pracownia_jezykowa (2)
  Otwarcie pracowni językowej 2017
 • Pracownia komputerowa
  otwarcie_komp1
  Otwarcie pracowni komputerowej - 2015
  otwarcie_komp2
  Otwarcie pracowni komputerowej - 2015
  otwarcie_komp
  Otwarcie pracowni komputerowej - 2015
 • Doposażenie szkoły w pracownie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i informatycznych

 

otwrcie_prac_przedm2019_72
Otwarcie pracowni przedmiotowych 2019
otwrcie_prac_przedm2019_55
Otwarcie pracowni przedmiotowych 2019
otwrcie_prac_przedm2019_22
Otwarcie pracowni przedmiotowych 2019
otwrcie_prac_przedm2019_27
Otwarcie pracowni przedmiotowych 2019
otwrcie_prac_przedm2019_66
Otwarcie pracowni przedmiotowych 2019
otwrcie_prac_przedm2019_62
Otwarcie pracowni przedmiotowych 2019