Smaller Default Larger
 1. ORGANIZATOR

  - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lądku-Zdroju

 2. CELE
  - Rozbudzanie zainteresowań dziecka sztuką teatralną i poezją.
  - Rozwijanie indywidualnych zdolności.
  - Zainteresowanie twórczością Wandy Chotomskiej.
  - Przygotowanie do przyszłego uczestnictwa w aktywnym odbiorze sztuki teatralnej.
  - Wdrażanie uczniów do pracy metodą projektu.

 3. UCZESTNICY

  - klasy IV –V w kategorii teatr szkolny

 4. TERMINY PRZEGLĄDU
      I etap – klasowy ( marzec 2017 r.)
     II etap – szkolny ( 7.04.2017 r.)

 5. OGÓLNE ZASADY

  Konkurs polega na przedstawieniu dowolnie wybranego utworu Wandy Chotomskiej w formie przedstawienia teatralnego.

  Jury powołane przez organizatorów oceniać będzie:

  - poziom przygotowanego przedstawienia i oryginalność (bez playback’u);
  - walory artystyczne i pomysłowość;
  - płynność oraz poprawność wyrażania się;

   

   

   

  Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy:

  Danuta Martyniszyn-Gołojuch, Magdalena Linka, Wioletta Bulanda