Smaller Default Larger

Regulamin I Przeglądu Kolęd i Pastorałek – Lądek-Zdrój 2017

WAŻNE DOKUMENTY >>> ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW KARTA ZGŁOSZENIA

 

I. Przegląd adresowany jest do dzieci i młodzieży. 

II. Organizatorem przeglądu jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju oraz Parafia Rzymskokatolicka p.w. NNMP w Lądku-Zdroju.

III. Terminy i miejsce organizacji przeglądu:

21.01.2017 r. godz. 10:00 w Centrum Kultury i Rekreacji, plac Staromłyński 5 w Lądku-Zdroju.

godz. 9:30 - Rozpoczęcie rejestracji uczestników.

IV. Cele przeglądu:

 • Rozbudzanie talentów wokalno - instrumentalnych.
 • Kultywowanie tradycji śpiewania najpiękniejszych utworów świątecznych.

V. Forma prezentacji:

 1. Soliści
 2. Zespoły wokalne (do 9 osób)
 3. Zespoły wokalno - instrumentalne (do 9 osób)
 4. Chóry (powyżej 9 osób)

VI. Repertuar:

Uczestnicy przygotowują jeden utwór w języku polskim spośród kolęd, pastorałek lub piosenek świątecznych.

VII. Kryteria  oceny:

 1. Dobór repertuaru
 2. Walory głosowe
 3. Interpretacja
 4. Poprawność intonacji
 5. Ogólny wyraz artystyczny i stroje

VIII. Grupy wiekowe:

Prezentacje będą oceniane w 4 kategoriach wiekowych:

  I kategoria - przedszkole (5-6 lat)

 II kategoria - klasy I - III

III kategoria - klasy IV – VI

IV kategoria - klasy gimnazjalne

 V kategoria – szkoły ponadgimnazjalne

IX. Nagrody:

Planowane jest  przydzielenie nagród i wyróżnień w każdej grupie wiekowej oraz  jednej nagrody Grand Prix spośród wszystkich grup i kategorii. Organizator zastrzega również możliwość przydzielenia nagrody specjalnej.

Wręczenie nagród nastąpi podczas festiwalu.

Laureaci festiwalu zaprezentują się w Kościele Parafialnym w Lądku-Zdroju 22.01.2017r, podczas Mszy Świętej.

 1. Wyłonienia zwycięzców Przeglądu Kolęd i Pastorałek dokona Komisja Konkursowa.
 2. Postanowienia końcowe:
 3. Każda jednostka typuje dowolną liczbę uczestników.
 4. Dopuszcza się wykorzystanie podkładów muzycznych, płytach CD lub innych nośnikach.
 5. Prawo interpretacji regulaminu przysługuje organizatorowi.
 6. Organizator powołuje Komisję Konkursową.
 7. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 8. Komisja będzie kierować się kryteriami określonymi w pkt. VII. Punktacja będzie ustalona przez Komisję Konkursową.
 9. Organizator zajmie się w szczególności:
 • Prowadzeniem całej imprezy
 • Ogłoszeniem wyników i zwycięzców
 • Wręczeniem nagród
 1. Organizator zapewnia nagłośnienie, urządzenia odtwarzające.
 2. Organizator nie refunduje kosztów przejazdu uczestników przeglądu.

XII. Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszeniowej i przesłania jej do siedziby na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju, ul. Kościelna 31, 57-540 Lądek-Zdrój najpóźniej do dnia 13.01.2017 roku.

Dane osobowe umieszczane na kartach  zgłoszeniowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych będą wykorzystane jedynie do celów konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim.

Organizator prosi,  aby zgłaszane zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne  powyżej dwóch osób miały podane nazwy własne i ilość osób w zespole zamiast wyszczególnionych imion i nazwisk ich członków !!!

XIII. Regulamin i karta zgłoszeniowa Przeglądu znajdują się na stronie internetowej

       Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju   / www.sp1ladekzdroj.pl /

XIV. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i koordynację przeglądu: Ks. Robert Krupa

XV. Udział w festiwalu wg kolejności zgłoszeń. Każdy uczestnik zostanie powiadomiony przez organizatora o zakwalifikowaniu sie na festiwal do 16.01.2017r.

XVI.
Dla uczestników organizator zapewni poczęstunek (słodka bułka oraz soczek).

XVII.
W trakcie festiwalu będzie czynna kawiarenka z herbatą, kawą i ciastem.

WAŻNE DOKUMENTY >>> ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW KARTA ZGŁOSZENIA