Smaller Default Larger

   INFORMACJA

Szanowni Absolwenci, uprzejmie informujemy, że zaświadczenia oraz informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty musicie odbierać osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju w dniu 31 lipca 2020 r. w godz. 9.00– 14.00.

Przypominamy o zachowaniu dystansu społecznego, posiadaniu maseczek i rękawiczek oraz własnego długopisu (pokwitowanie w Księdze Absolwenta odbioru zaświadczenia).

Dyrektor Szkoły