Smaller Default Larger

 

Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie.

    Okres, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Prosimy Rodziców o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdajemy sobie sprawę z tego, ile trudu wkładacie w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z Was łączy swoją pracę zawodową z pomocą  dzieciom w zdalnej nauce. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie.

    W związku z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zobowiązani zostaliśmy do zmiany organizacji kształcenia.

     Od 25 marca br. zajęcia będą organizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pomocą dostępnych kanałów komunikacyjnych. Szczegółowe informacje na temat organizacji zajęć otrzymacie Państwo za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Dyrektor Szkoły