Smaller Default Larger

Decyzją władz państwowych i samorządowych zostały zamknięte również w naszym mieście  placówki oświatowe - przedszkole i szkoły, miejskie instytucje kultury itp. Odwołano imprezy masowe. Takie działania zmierzające do ograniczenia liczby zachorowań nie miały dotąd precedensu, stąd stanowią zadanie niezwykle trudne, odpowiedzialne, wymagające mobilizacji oraz zrozumienia powagi tych okoliczności.

Drodzy Rodzice.

Kieruję do Państwa prośbę o odpowiedzialne współdziałanie. Apeluję o wyjaśnienie dzieciom obecnej sytuacji. Zamknięcie szkół nie jest formą dodatkowych ferii i powinien stanowić dla dzieci czas nauki w warunkach domowych - powtórzeń materiału dydaktycznego i wszelkiej pracy, która ma charakter edukacyjny. Proszę o dopilnowanie, by dzieci w wieku powyżej 8 lat, które nie wymagają bezpośredniej opieki rodzica, nie przebywały w miejscach publicznych. Nie rekomenduję również pobytu na placach zabaw dzieci młodszych, a na obiektach sportowych dzieci starszych oraz przebywania w dużych skupiskach osób.

Jednocześnie informuję, że rodzicom dzieci do lat 8, w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, w przypadku konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, przysługuje zasiłek opiekuńczy nie dłuższy niż 14 dni w wysokości 80% wartości wynagrodzenia. Rodzic może również skorzystać z innych form umożliwiających opiekę nad dziećmi, w tym urlopu wypoczynkowego, urlopu na żądanie albo form pracy zdalnej w warunkach domowych, po uzgodnieniu z pracodawcą.

Proszę, by dzieci nie miały bliskich kontaktów z osobami starszymi, których w sposób nadzwyczajny musimy chronić przez zarażeniem koronawirusem, dlatego zdecydowanie nie rekomenduję powierzenia opieki nad dziećmi dziadkom i osobom starszym. Pragnę podkreślić i przypomnieć, że obowiązek opieki nad dzieckiem w obecnych okolicznościach należy do rodziców. 

  • Informacje dotyczące zapisów dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021

W związku z zamknięciem szkoły i brakiem możliwości osobistego doręczenia Kart Zapisu Dziecka do Klasy Pierwszej, do 24 kwietnia wydłużony zostaje termin ich składania.

  • Informacje dotyczące możliwości zdalnego nauczania i uczenia się dzieci

Sposoby porozumiewania się z rodzicami, dotyczące pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć lekcyjnych

  1. Wychowawcy i nauczyciele przedmiotowcy kontaktują się z rodzicami i uczniami przez dziennik elektroniczny.
  2. W dni lekcyjne nauczyciele proponują uczniom materiał powtórzeniowy i utrwalający dotychczas nabyte wiadomości i umiejętności do pracy w warunkach domowych.
  3. Nauczyciele są dostępni dla uczniów i rodziców od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-12.00.
  4. W miarę możliwości nauczyciele będą przekazywać informację zwrotną i informować uczniów i rodziców o poziomie realizacji zadanych ćwiczeń i prac w domu. 
  5. Nauczyciele udzielą uczniowi pomocy w przypadku pojawiających się trudności w nauce.
  6. W przygotowaniu są inne formy komunikacji i zdalnej pracy z uczniem w domu, o których poinformujemy zainteresowanych niezwłocznie poprzez dziennik elektroniczny.

W trosce o jakość nauczania i rozwój osobisty każdego ucznia prosimy rodziców o odpowiedzialność i szczególne zaangażowanie się w proces edukacyjny swoich dzieci. Ten trudny czas jest wyzwaniem nie tylko dla nauczycieli, ale także dla rodziców i uczniów. Dlatego prosimy o współpracę z nauczycielami i wyrozumiałość z Państwa strony.

UWAGA!

Zmiana organizacji pracy szkoły od 16 marca 2020 r. 
Budynek szkoły będzie niedostępny do odwołania. 
W przypadku konieczności kontaktu z sekretariatem lub księgowością możliwy jest tylko kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Grzegorz Weber