Smaller Default Larger

Pomimo braku śnieżnej zimy 6 grudnia pojawił się w naszej szkole św. Mikołaj. Odwiedził uczniów w każdej klasie obdarowywując wszystkich wspaniałymi prezentami.
Chyba wszyscy uczniowie w tym roku byli bardzo grzeczni 

mikolajki2019