Smaller Default Larger

    Informuję, że Nasza Szkoła otrzymała kolejny "Certyfikat-Szkoły z pasją do matematyki" jako innowacyjnej metody nauczania matematyki z zastosowaniem Kart Grabowskiego na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. Certyfikat został przyznany przez Prezesa firmy Karty Grabowskiego - Pana Mateusza Grabowskiego.

    Karty Grabowskiego są to specjalnie opracowane karty do nauki, które najszybciej pomagają dzieciom opanować tabliczkę mnożenia.  O skuteczności kart świadczy fakt, że znalazły się one również na liście materiałów zalecanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 1996 roku.