Smaller Default Larger
certyfikat_bezp_szk_2019

    W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła brała udział w konkursie: „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo”, którego organizatorem było  Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

W konkursie wzięło udział 15 szkół z województwa dolnośląskiego, z których jury wyłoniło 5 laureatów. Nasza szkoła była jednym z nich i otrzymała Certyfikat „Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo na lata 2019-2022”.

            Od listopada 2018 do czerwca 2019 realizowaliśmy zadania  w następujących obszarach:

  • współpracy z lokalnymi podmiotami społecznymi działającymi na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,
  • edukacji społeczno-prawna uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych,
  • przeciwdziałania cyberprzemocy: „widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy”,
  • profilaktyki zachowań antydyskryminacyjnych,
  • profilaktyki uzależnień.

 

Nasza szkoła już po raz trzeci została uznana za placówkę, która efektywnie realizowała program i podejmowała działania przyczyniające się do zmniejszenia poczucia zagrożenia uczniów.