Smaller Default Larger

    W ramach powiatowego ćwiczenia obronnego "Hrabstwo Kłodzkie 2019" w naszej gminie odbyły się ćwiczenia w Szkole Podstawowej Nr 1 im Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju. Scenariusz ćwiczeń przewidywał wtargnięcie do szkoły uzbrojonych napastników, którzy zabarykadowali się w jednym z pomieszczeń. Celem ćwiczeń było sprawdzenie procedur związanych z ewakuacja uczniów oraz koordynacja działań policji i straży pożarnej. Był dreszczyk adrenaliny, jednak wszyscy spisali sie na medal, zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Dziękujemy wszystkim służbom mundurowym, naszej Policji, naszym jednostkom OSP, PSP z Kłodzka, Pogotowiu Ratunkowemu, Straży Miejskiej, Starostwu Powiatowemu w Kłodzku, Adamowi Rodak , Annie Stępińskiej, Grzegorzowi Weber,  oraz  wszystkim, którzy w tak profesjonalny sposób zorganizowali i przeprowadzili dzisiejsze ćwiczenia.