Smaller Default Larger

Zapisy do szkoły na rok szkolny 2018/2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju

OGŁASZA ZAPISY DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

/dotyczy dzieci urodzonych w 2012 r./

 

Zapisy rozpoczynają się 05 marca 2019 r. i trwać będą do 12 kwietnia 2019 r.
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.00
w sekretariacie szkoły.

 POBIERZ KARTĘ ZAPISU

Zapisu dokonuje się na podstawie Aktu Urodzenia Dziecka. Wymagana jest znajomość numeru ewidencyjnego PESEL dziecka.

_______________________________________________________________________

Na wniosek rodziców naukę w szkole może rozpocząć także dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. W związku z tym również rodzice dziecka z rocznika 2012 mogą zapisać je do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u pedagoga szkolnego.

Karty zapisu dzieci do klasy pierwszej można pobrać w sekretariacie szkoły, u pedagoga szkolnego lub na stronie internetowej szkoły: sp1ladekzdroj.pl  POBIERZ KARTĘ ZAPISU

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY