Smaller Default Larger

Plan zajęć specjalistycznych

Terapia pedagogiczna dla uczniów klas I -III
Zajęcia prowadzi terapeuta: Brygida Moroz

„ Mów dziecku, że jest dobre, że potrafi…”

(Janusz Korczak)

    Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne ( terapia pedagogiczna)  to specjalistyczne zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym także dla dzieci z tzw. „ grupy ryzyka dysleksji”. Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej lub grupowej ( liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów). Podstawą do zakwalifikowania ucznia na zajęcia są wyniki diagnozy przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Celem terapii pedagogicznej jest:

  • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych,
  • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów,
  • eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych    konsekwencji.  

ABC ucznia z dysleksją

A – Akceptujcie mnie takiego, jaki jestem, także moją inność.
B – Błędy ortograficzne są moją udręką.
C – Cierpliwość potrzebna jest wszystkim – mnie, rodzicom i nauczycielom.
D – Dysleksja to wielki ciężar! Całe życie będę go dźwigać.
E – Emocje uniemożliwiają mi prezentowanie wiedzy i umiejętności.
F – Frustrację przezwyciężam relaksacją.
G – Gdybym miał wybór, wybrałbym życie bez dysleksji!
H – Humor jest potrzebny, żeby łatwiej żyć z dysleksją.
I – Istotne jest rozwijanie zainteresowań.
J – Jestem w stanie rozpoznać swój styl uczeniasię.
K – Koszmarem jest dla mnie głośne czytanie.                                   
L – Lubię uczyć się wielozmysłowo.
Ł – Łatwiej przychodzi mi mówienie niż pisanie.
M – Myślenie pozytywne ułatwia pokonywanie trudności.
N – Nie oczekuję od innych gotowych rozwiązań i podpowiedzi.
O – Oceniajcie, proszę, mój wysiłek i wkład pracy.
P – Potrzebuję więcej czasu na pisanie i czytanie.
R – Relaks pomaga mi w nauce.
S – Sukcesy = większa motywacja i wiara w siebie.
T – Tran pomaga osobom z dysleksją. Łykam codziennie kapsułki z tranem.
U – Uczę się zwykle dłużej niż inni, bardzo mnie to wyczerpuje.
W – Woda to dobry napój podczas uczenia się.
Y – „Yyyyyyy…” – potrzebuję chwili na zastanowienie, by odpowiedzieć na pytanie.
Z – Zdobywam wiedzę, jak przezwyciężać dysleksję


Źródło: M. Rożyńska, D. Rożyński (M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, M. Rożyńska„Uczeń z dysleksją w domu”).

Opracowanie: Danuta Martyniszyn-Gołojuch