Smaller Default Larger

Wpłaty na Radę Rodziców, wodę do picia oraz toner do ksero w roku szkolnym 2019/2020

Na dzień 30.09.2020 r.

Wpłaty na Komitet Rodzicielski, wodę i toner w roku szkolnym 2019/2020 
Klasa Komitet rodzicielski Woda Toner
  Semestr I Semestr II Semestr I Semestr II Opłata roczna
I a 280   285 310 340
I b 240   160 370 320
II a 180 765     420
II b 220   400 80 500
III a 260       340
III b 300       260
III c 160   180 35 320
IV a 70 10 175   140
V a   320     420
V b          
V c 120 170 70 55 200
VI a 30 150 150   120
VI b 210   0   460
VII a         70
VII b 150 170 100   200
VIII a 120   180    
VIII b 160 160   160 320
VIII c         150
Razem 2500 1745 1700 1010 4580