Smaller Default Larger

Wpłaty na Radę Rodziców, wodę do picia oraz toner do ksero w roku szkolnym 2019/2020

Na dzień 31.05.2020 r.

Klasa Komitet rodzicielski Woda Toner
  Semestr I Semestr II Semestr I Semestr II Opłata roczna
I a 280   285 150 340
I b 240   160 370 320
II a 180 565     350
II b 220   400 80 500
III a 260       340
III b 300       260
III c 160   180 35 320
IV a 70   175   140
V a         220
V b          
V c 120 170 70 55 200
VI a 30   150   120
VI b 210   460    
VII a         70
VII b 150 170 100   200
VIII a 120   180    
VIII b 160 160     320
VIII c         150
Razem 2500 1065 2160 690 3850