Smaller Default Larger

Wykaz wpłat na konto Rady Rodziców w roku szkolny 2017-2018

(na dzień 28.02.2018 r.)

KLASA

ZEBRANA
KWOTA

WPŁATA NA KSERO RAZEM
 Klasa Ia  120 zł  85 zł  205 zł 
 Klasa Ib  260 zł   80 zł  340 zł 
 Klasa Ic  160 zł   80 zł  240 zł 
 Klasa IIa  190 zł  120 zł  310 zł 
 Klasa IIIa  120 zł  170 zł  290 zł 
 Klasa IIIb  290 zł   180 zł  470 zł
 Klasa IIIc  290 zł  85 zł

 375 zł

 Klasa IIId  280 zł  80 zł   360 zł 
 Klasa IVa  270 zł  120 zł   390 zł
 Klasa IVb  130 zł  210 zł   340 zł 
 Klasa Va  120 zł  80 zł   200 zł
 Klasa Vb   60 zł   200 zł   260 zł 
 Klasa VIa  0 zł   170 zł   170 zł 
 Klasa VIb  180 zł   95 zł   275 zł 
 Klasa VIc  160 zł  190 zł   350 zł 
 Klasa VIIa  0 zł  20 zł   20 zł 
Klasa VIIb   260 zł   110 zł  370 zł