Smaller Default Larger

Uchwały Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

W tym miejscu znajdą Państwo wszystkie uchwały Rady Rodziców, które:

 • zostały przyjęte w tym roku szkolnym,
 • oczekują na głosowanie,
 • są w stadium projektowym.

Uchwały przyjęte:

 1. Uchwała nr 1/2019, w sprawie programu szkolno-wychowawczego na rok szkolny 2019/2020
 2. Uchwała nr 2/2019, w sprawie wprowadzenia dodatkowej składki za wodę pitną dla dzieci w roku szkolnym 2019/2020
 3. Uchwała nr 3/2019, w sprawie zwiększenia składki na toner do kserokopiarki w roku szkolnym 2019/2020
 4. Uchwała nr 4/2019, w sprawie przyjęcia nowego Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020
 5. Uchwała nr 5/2019, w sprawie pisemnego upoważnienia Przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców i Skarbnika Prezydium Rady Rodziców do dysponowania funduszami Rady Rodziców
 6. Uchwała nr 6/2019, w sprawie ubezpieczenia NNW i wyrażenia zgody na zawarcia umowy z ubezpieczycielem w roku szkolnym 2019/2020
 7. Uchwała nr 7/2019, w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  1. Załącznik: Opinia nr 1/2019, w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 8. Uchwała nr 8/2019, w sprawie zmiany czasu godzin lekcyjnych
  1. Załącznik: Opinia nr 3/2019, w sprawie zmiany czasu godzin zajęć lekcyjnych
 9. Uchwała nr 9/2019, w sprawie projektu planu finansowego na rok szkolny 2019/2020, złożonego przez dyrektora szkoły
  1. Załącznik: Opinia nr 2/2019, w sprawie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły
 10. Uchwała nr 10/2019, w sprawie zmian w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły

Uchwały oczekujące na głosowanie:

Zadaniem przedstawicieli każdej klasy jest przedstawienie projektów tych uchwał rodzicom, w celu uzyskania ich aprobaty bądź dezaprobaty dla każdego projektu uchwały. Informacja taka, uzyskana bezpośrednio od rodziców przed kolejnym zebraniem Rady Rodziców, na którym przeprowadzone zostanie głosowanie nad projektem danej uchwały, powinna służyć przedstawicielom klas jako wyznacznik przy oddaniu głosu na daną uchwałę. 

 1. Projekt uchwały nr 11/2019, w sprawie utworzenia funduszu wsparcia kół naukowych
 2. Projekt uchwały nr 12/2019, w sprawie nagradzania terminowości wpłat składek na Radę Rodziców.
 3. Projekt uchwały nr 13/2019, w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020
  1. Załącznik: PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
 4. Projekt uchwały nr 14/2019, w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020
  1. Załącznik: PLAN PRACY RADY RODZICÓW

Projekty przyszłych uchwał:

W tym miejscu prezentowane są projekty uchwał w opracowaniu. Podobnie jak powyżej, przedstawiciele klas powinni przedstawić projekty tych uchwał rodzicom, w celu uzyskania informacji o ewentualnych poprawkach lub ogólnej aprobacie lub dezaprobacie rodziców dla danej uchwały. Projekty uchwał prezentowanych w tej sekcji powinny być poddane pod głosowanie nie później niż w ciągu dwóch kolejnych zebrań Rady Rodziców.

 1. Projekt uchwały w sprawie warunku fundowania zakupu nagród na zakończenie roku szkolnego, ze składek na Radę Rodziców