Smaller Default Larger

    Pani Brygida Moroz                    
Brygida Moroz - plan zajęć

    tel. 519 898 166

    Pani Joanna Maskiewicz            
Joanna Maskiewicz - plan zajęć


PEDAGOG W SZKOLE ?

 Zapraszam w sprawach trudnych, wymagających wsparcia, rozmowy porady. Miło mi też będzie uczestniczyć w dzieleniu się radością i sukcesami.

Uczniu
• Potrzebujesz pomocy, rady
• Chcesz porozmawiać
• Masz trudności z nauką
• Czujesz się zagubiony
• Chcesz pomagać innym
Przyjdź, Porozmawiamy, Poszukamy Rozwiązania

Rodzicu

• Potrzebujesz pomocy w sytuacji problemowej dla Twojego dziecka
• Twoje dziecko ma trudności w nauce
• Znalazłeś się w trudnej sytuacji materialnej

Przyjdź, Porozmawiamy, Poszukamy Rozwiązania