Smaller Default Larger

Dyrektor Szkoły

mgr Lidia Achrem

Wicedyrektor Szkoły

mgr Ewa Pajęcka

przyjmuje rodziców,
nauczycieli i uczniów
w PONIEDZIAŁKI i PIĄTKI
od 10.00 do 11.00
w CZWARTKI
od 13.00 do 14.00
przyjmuje rodziców,
nauczycieli i uczniów
we ŚRODY i CZWARTKI  
od 8.00 do 9.00