Smaller Default Larger

„…Nie zaginaj rogów,
używaj zakładki,
na półce mnie stawiaj,
dbaj o me okładki…”

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych ogłaszamy konkurs na najładniejszą ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI.

 Cele konkursu:

- zainteresowanie dzieci książką,
- rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych dzieci,
- rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci,
- popularyzacja literatury.

Kategorie:
- klasy I - III,
- klasy IV - VIII.

Kryteria oceny prac:

 • pomysłowość,
 • oryginalność ujęcia tematu,
 • estetyka wykonania pracy,
 • samodzielność wykonania.

Ważne terminy:

 • prace składamy u wychowawców lub w bibliotece szkolnej do dnia 09.10.2020r.
 • ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 15.10.2020 r.

Ważne informacje:

 • zadaniem uczestników jest wykonanie jednostronnej zakładki do książki,
 • praca może być wykonana dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.), 
 • mogą być użyte dowolne płaskie materiały nie brudzące i nie niszczące książki,
 • kształt pracy dowolny,
 • każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę,
 • na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora projektu, klasę.

Organizator: Beata Ludwiniak