Smaller Default Larger


    30 września 2016r. uczniowie klasy 1a i klasy 0 zostali pasowani na Czytelnika! Uroczystość odbyła się w Bibliotece Publicznej Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju na zaproszenie pani Gabrysi Naporowskiej - Rodak i pani Ady Szymańskiej & Słonia Stefana. Dzieci przywitał pan Tomasz Nowicki przewodniczący Rady Miasta – przedstawiając teatrzyk kamishibai pt. „Historia książki”. Następnie uczniowie przy pomocy swoich wychowawczyń zaprezentowały plakaty pt. „Prośby książki – czyli jak należy dbać o książki”. Dalej dzieci wykazywały się znajomością literatury dziecięcej /szło im doskonale!/, odpowiadając na zagadki zadawane przez zapominalskiego słonia Stefana. I w końcu nastało najważniejsze!: uroczysta przysięga wierności książce i pasowanie na Czytelnika. Na zakończenie uczniowie wysłuchali fragmentu książki ,,Przygoda słonia" E. Bukowskiej i otrzymali magiczne ołówki oraz zakładki do książek. Bardzo dziękujemy obu Paniom za pasowanie!

  Fotorelacja >>>

Anna Weber