Smaller Default Larger

 

 

 

 

 

 

 

    Przygotowana reforma edukacji wychodzi naprzeciw oczekiwaniom większości Polaków, którzy chcą szkoły nowoczesnej, a jednocześnie silnie zakorzenionej w naszej tradycji. Zmiany są przemyślane i zaplanowane na wiele lat. Zależy nam na tym, aby każdy uczeń, bez względu na to skąd pochodzi oraz jaki jest status materialny jego rodziców miał dobrą szkołę i dobrą edukację. Reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju szkolnego. To także propozycja nowych rozwiązań w rozwoju szkolnictwa zawodowego silnie powiązanego z rynkiem pracy oraz zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych.

1. Broszura informacyjna

2. Pismo Ministra Edukacji Narodowej 

3. Mapa drogowa reformy edukacji

4. Szkoła po zmianie - plakat

5. Pismo Ministra Edukacji Narodowej do rodziców

6. List Minister Edukacji Narodowej_2017.03.07

7. List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

8. Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018

9. List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców 2018