Smaller Default Larger

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Lp.

Nazwa zajęć

Termin zajęć

Nr sali

N-l prowadzący

1.

Koło ekologiczno-przyrodnicze kl. 2

Piątek 11.40 – 13.10

017

M. A.-Nogaj

2.

Koło artystyczne kl. 2

Piątek 10.45 – 11.30

104

M. A.-Nogaj

3.

Koło plastyczne kl. 3

Środa 11.40 – 13.10

103

A. Haranin

4.

Zajęcia rozwijające kreatywność
i logiczne myślenia kl. 3

Czwartek 11.40 – 13.10

023

L. Januszkiewicz

5.

Koło czytelniczo-ortograficzne
kl. 3

Czwartek 11.40 – 13.10

011

D. Urbańczyk

6.

Koło artystyczne kl. 1

Poniedziałek 12.30 – 13.15

015

M. Wołczacka

7.

Zajęcia z kodowania kl. 1

Piątek 11.40 – 12.25

018

A. Weber

8.

Koło teatralne kl. 4-8

Środa 12.40 – 15.15

200

D. M.-Gołojuch

9.

Koło plastyczne kl. 4-8

Poniedziałek 13.35 – 15.05

007

R. Pasionek

Czwartek 13.35 – 15.05

10.

Koło turystyczno-krajoznawcze kl. 4-8

Wtorek 13.25 – 15.15

012

B. Ludwiniak